AMPA Escola Pràctiques

Manifest Escola i Habitatge

Observem que: Els darrers anys hi ha hagut un important augment dels preus de lloguer als nostres barris, superior al 12% en els 4 darrers anys així com una disminució del parc d’habitatge destinat a vivenda. Què aquest augment dels preus ha estat facilitat per la...

Què, qui i com

Inscripcions, horaris i preus

Curs escolar 2015-2016

La revista de l'Escola

No ho necessites, no ho tiris

Inscripció, horaris i preus

Descubreix tot el que es fa

Activitats, projecte educatiu i documents

Accés a la informació