EXTRAESCOLARS

La nostra tasca consisteix a fer un seguiment del funcionament de les activitats extraescolars i a buscar els mecanismes per fer-ne de noves. Des de fa uns quants cursos, les activitats extraescolars de l’escola les duu a terme l’Associació Esportiva l’Eixample, una entitat esportiva sense ànim de lucre que organitza activitats lúdiques i esportives per als nens i nenes de l’escola a partir de les 16:30 que és l’hora de sortida. Aquesta entitat també es fa càrrec dels casals d’estiu. D’altra banda, l’escola de música A tempo ofereix classes de música per als nenes i nenes de l’escola.

El Consell Escolar de l’escola, a més, té diverses comissions de funcionament entre les quals hi ha la d’extraescolars. Està formada per mestres i pares i mares i en ella es debaten les propostes d’activitats extraescolars les quals, si la comissió ho consiera oportú, són sotmeses a debat i decisió del Consell Escolar.

· Acta de la Reunió de la comissió d’Extraescolars 22/09/2016

Acollida i Activitats dins l’Escola

L’Acollida és un servei que contracta l’AMPA a l’Associació Esportiva Eixample per tal de cuidar i acompanyar els alumnes en horari extraescolar. Al matí l’horari és de 8:00h a 9:00h o bé de 8:30h a 9:00h. A la tarda l’horari és de 16:30h a 18:00h; de 16:30h a 17:30h i de 16:30 a 17:00h. Hi ha també la possibilitat de fer ús del servei d’acollida en dies puntuals.

També existeix el servei d’acollida els dies d’assamblees generals i reunions de nivell a l’escola. En aquests casos l’AMPA es fa càrrec de totes les despeses per els pares que vagin a aquestes reunions.

Grup de TABALS del Pràctiques

El grup de tabals sorgeix d’un grup de pares i mares amb ganes de fer una activitat conjunta amb els seus fiills i filles. Aquesta activitat està gestionada pels mateixos participants.

Per apuntar-vos o demanar informació, envieu un correu a tabalspractiques@gmail.com

 

Casal d’Estiu i Altres Activitats

· Informació sobre el Casal d’Estiu a l’Escola Pràctiques. Curs 2016-2017

· Full d’Inscripció Oberta – Casal Estiu Pràctiques (Properament)