IMPULS EDUCATIU

Comissió per a l’impuls educatiu

Les famílies som una part molt important de la comunitat educativa. Aquesta comissió és per a posar en comú inquietuds i reflexions sobre temes educatius i recollir i portar a la pràctica propostes que facin més ric el projecte educatiu de l’escola Pràctiques.

Ens reunim aproximadament un cop cada dos mesos i som una comissió molt nova que es farà gran amb les aportacions de totes les famílies que us hi volgueu apropar.